Képzési tájékoztató

 

Vállalkozási feltételek – Képzési tájékoztató

1. A képzőszerv neve: Foral Autósiskola

Címe: 7633 Pécs, Szigeti út 67/B. fsz.3. Tel: 20/264-5253 honlap: www.foralautosiskola.hu.

2. Cégforma: FORAL GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Címe: 7633 Pécs, Szigeti út 67/B. fsz.3. Tel: 20/264-5253

3. Cégjegyzék szám: 02-09-066499

Képzési engedély szám: 2355-2/97, módosítása: 1092/2/2003,1064/2/2006.

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/004351

OKÉV regisztrációs szám: 03-0018-03, Program akkreditációs lajstrom szám: PLH-016

4. Iskolavezető neve: Foral Klára, Iskolavezetői ig. sorszáma: 02-049/1997, foralk@gmail.com, 20/264-5253

5. Az ügyfélfogadó címe: 7621 Pécs, Citrom u. 8. 4sz. helyiség. Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz-Cs: 14-16 óra

6. Telephelyek: 7621 Pécs, Citrom u. 8. 4. sz. helyiség

7. Tanfolyamra való felvétel: ügyfélfogadóban nyitva tartás idejében folyamatosan, előre egyeztetett időpontban, email-en: foralk@gmail.com.

8. Előírt egészségügyi vizsgálat: „B” járműkategóriához előírt 1. fokú, 1. csoportú egészségügyi alkalmasság, melyet a házorvos állít ki. Díja: 7.200,- Ft (40 éves korig, 10 évre adható)

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint:

Tanfolyamra való felvétel feltételei „B” járműkategóriára:

– 16 és fél életév betöltése,

– kitöltött jelentkezési lap,

 – az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

– aláírt szerződés.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

– a tanfolyam elméleti részének elvégezése és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

– befizetett vizsgadíj,

– 16 és 3/4 év betöltése,

– első részlet befizetése,

– orvosi alkalmasság,

– az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóságnak, ha az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolja, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki,

az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

  1. a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
  2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmánnyal
  3. ba) eredeti példányával,
  4. bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
  5. bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
  6. bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Az OKJ.- s bizonyítványok az alapfokú iskolai végzettség igazolására nem megfelelőek!

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Vezetői engedély kiadásának feltétele:

– előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.

– a sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (kormányablak).

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére (kormányablak).

10. Tanfolyam tantárgyai, óraszámok, elméleti órák:

Járművezetői tanfolyamok tantárgyai:

elmélet: (KRESZ:20 óra, járművezetés elmélete:6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ism.:2 óra, össz:min.:   28 óra)

gyakorlat-alapoktatás: (biztonsági ellenőrzés, manőverezési feladatok minimum:9 óra)                                                      főoktatás: (városi, éjszakai, országúti vezetés minimum 20 óra).

elméleti órák időtartama 45 perc, a gyakorlati óráké 50 perc.

11. Járműhasználat: az iskola autói közül lehet választani:

Suzuki Splash 1.2, Dacia Sandero Stepwey 1.5 disel, Skoda Oktávia, VW Golf, Suzuki Swift, KIA, SEAT, Renault, Toyota RAV 4 autómata, Hunday

12. Hiányzás pótlásának módja:

Előre egyeztetett időpont szerint.

13. Tandíj befizetésének módja:

Irodánkban vagy banki átutalással

Tandíjak: tantermi elmélet:26.000,- Ft, e-learning elmélet: 30.000,-,  vezetési alapóra:6.000,- Ft-, gyorsított vezetés:7.500,- Ft-tól, elsősegély-nyújtási tanf.:      12.000,- Ft ( A vezetési órák árai egyéni igények esetén változhatnak.)

Vizsgadíjak:     elméleti vizsga: 4.600,- Ft, gyakorlati vizsga: 11.000,- Ft, elsősegély vizsga: 12.100,- Ft

14. Tantárgyak alóli mentesség: nincs, kivéve elsősegély nyújtás

-orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, -fogorvosi,- gyógyszerészi végzettség, -állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi végzettség, -védőnői, -dietetikusi, -mentőtiszti, -gyógytornász, -egészségügyi szakoktatói, -diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők, -közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, -egészségügyi szakközépiskolát végzettek továbbá minden, olyan vizsgázó, aki 1984 január 1-je és 1992 december 31-e között bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassújárműre járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983 december 31-e között szerzett „D” járműkategóriás vezetői engedélyt. A nem említett szakképesítések elfogadásáról a KFF egyedi elbírálás alapján határoz.

15. Oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Képzési Igazolást a tanuló kérésére adja ki az iskola, 3 munkanapon belül.

Az igazolás kézhezvételekor a tanuló kifizeti minden elmaradását, tartozását.

16. Az oktatási helyszínek:

elmélet: Pécs,Citrom u. 8. 4 sz.h., Pécs, Körösi Cs. S. u. 8.

alapoktatás: Pécs, Tüskésréti út 42. (rutinpálya), Pécs város területe,

főoktatás: Pécs város területe, országúti vezetés

17. Pótóra: Előre egyeztetett időpont szerint.

18.Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:  Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700)

Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:   Technológiai és Ipari Minisztérium – 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 ; web: www.kavk.hu)     KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya – 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)

19.A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van kérni, hogy az általa vezetett órák alatt oktatóján (vizsgabiztos, vizsgabiztos jelölt, szakfelügyelő, iskolavezetőn) kívül az autóban más ne tartózkodjon. Ha nincs megelégedve a képzéssel jogában áll másik képzőszervet választani, miután tartozásait kifizette. Az órák között jogában áll kihasználni a szüneteket (mely elmélet esetén 15 perc, gyakorlatnál 10 perc).

20. Vizsgadíjak megfizetésének módja: KAV pénztárában, Pécs, Hengermalom u. 1.

21. Nem magyar állampolgárokat érintő jogszabályok: A Vezetői engedélyt olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve ha nem Magyar állampolgár a kérelmező, akkor az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Nem kell megkövetelni a tartózkodási engedélyt, ha a kérelem korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

22. Statisztikák: 2022. I. negyedév:
ÁKÓ: 174,41%
VSM: Elmélet: 55,81%
Forgalom: 36%
KK: 242.000,- Ft